Điện / điện tử / điện lạnh

Giám đốc/Phó Giám đốc nhà máy thủy điện

Nguyễn Văn Ngọc

Đăng tuyển: 17/06/2017

Trưởng ca vận hành nhà máy thủy điện

Nguyễn Văn Ngọc

Đăng tuyển: 17/06/2017

Công nhân vận hành nhà máy thủy điện

Nguyễn Văn Ngọc

Đăng tuyển: 17/06/2017

Tuyển nhân sự vận hành nhà máy thủy điện tại Lào Cai

Tạ Hải Huyền

Đăng tuyển: 21/11/2016

1/1

 

Đang xử lý...