Cơ khí, chế tạo

Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai

Nguyễn Thu Trang

Đăng tuyển: 29/11/2017

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC TÂN LONG TUYỂN DỤNG

vieclamlaocai.com.vn

Đăng tuyển: 02/08/2017

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ ĐỈNH

Đăng tuyển: 27/02/2017

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Nguyễn Thị Thanh

Đăng tuyển: 23/02/2017

Xưởng Nhôm kính MẠNH THẮNG Tuyển thợ Nhôm kính, Sắt

Mạnh Thắng Nhôm kính

Đăng tuyển: 25/08/2016

1/1

 

Đang xử lý...